Víte že…

Víte, že vstupní branou do NP České Švýcarsko je malebná obec Hřensko? Můžete se odsud vydat na proslulou Pravčickou bránu, nebo si užít projížďku na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.Fascinující čísla

 138, 4 mNejvětší hloubka Macochy (do horního můstku k hladině jezírka)
 50 m Odhadovaná hloubka jezírka na dně Macochy (někam tam se v roce 2000 dostali potápěči, ale vzhledem k tomu, že je prozkoumání skalního bludiště v kalné vodě složité, můžeme být ještě překvapeni)
 126 mNejvětší šířka Macochy
 281 mNejvětší délka Macochy
 114 m Délka vlastního jícnu Macochy
 153 m Hloubka nejhlubší suché propasti Česka – Rudické propasti
 30 km Délka největšího jeskynního systému Česka – Amatérské jeskyně
 4 200 m Délka všech známých chodeb Sloupsko-šošůvských jeskyní
(zpřístupněno 1 670 m)
 4 000 m Délka všech známých chodeb Punkevních jeskyní
(zpřístupněno 1 250 m)
 1 150 m Délka všech známých chodeb jeskyně Balcarky
(zpřístupněno 600 m)
 950 m Délka všech známých chodeb Kateřinské jeskyně
(zpřístupněno 430 m)
 97 m Délka největší zpřístupněné jeskynní prostory v Česku –
Hlavního dómu v Kateřinské jeskyni
 30 – 44 m Šířka největší zpřístupněné jeskynní prostory v Česku –
Hlavního dómu v Kateřinské jeskyni
 20 m Výška největší zpřístupněné jeskynní prostory v Česku –
Hlavního dómu v Kateřinské jeskyni
 8, 5 m Délka největšího krápníku v Česku (v jeskyni Řečiště)
 120 000 let Stáří nejstarších archeologických nálezů z jeskyně Kůlna
 60 000 let Stáří čelisti neandrtálského dítěte, nalezené v jeskyni Kůlna
 12 – 20 000 let Stáří nejstarších archeologických nálezů z jeskyně PekárnaPoděkování | Online Travel Solutions © 2006-2007